Od 18 do 21 czerwca w Łukowskim Ośrodku Kultury będą odbywały się zapisy na dwutygodniowe turnusy wakacyjne. Letnie zajęcia będą przeznaczone dla dzieci w wieku do 6 do 9 lat.

  Zajęcia będą prowadzone w dwóch 15 osobowych grupach, w czterech terminach: od 5 do 9 lipca, od 12 do 16 lipca, od 19 do 23 lipca oraz od 26 do 30 lipca. W programie m.in. zajęcia integracyjne, plastyczne, muzyczne, sportowe, teatralne, animacje plenerowe, zajęcia taneczne z Platinium Gym&Fitness, kino oraz wycieczka do ZOO w Warszawie. Koszt turnusu wynosi 150 zł.

  Aby zapiać dziecko na letnią akcję należy przesłać dokumenty na adres ŁOK. Na stronie ośrodka są wszystkie potrzebne formularze. A więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 884 888 335.