Bartłomiej Żaczek, uczeń pierwszej klasy technikum informatycznego w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie został stypendystą Lubelskiej Kuźni Talentów.

  Bartek otrzymał decyzję pod koniec maja, ale środki na realizację planu pojawiły się w czerwcu. Stypendium jest mu przyznane w całej kwocie, gdyż jeden z stypendystów zmienił adres zamieszkania na inne województwo i uczeń naszej szkoły był pierwszy na liście rezerwowej. To już kolejny stypendysta Lubelskiej Kuźni Talentów z łukowskich „Alej”. Opiekunem dydaktycznym i wychowawcą stypendysty jest Elwira Borkowska, nauczycielka matematyki.