Na Placu Solidarności i Wolności posadzono nowe drzewa oraz zamontowano ławeczki. Tych nowych ławek jest piąć. Każda z nich ma kształt innej litery i razem tworzą napis Łuków.

  Od kilku tygodni pracownicy Zarządu Dróg Miejskich pracują na Placu Solidarności i Wolności. Najpierw zajęli się sadzeniem nowych lip oraz ozdobnych krzewów. W tym celu usunięto część kostki. W tym tygodniu zaś na Placu Solidarności i Wolności pojawiły się nowe ławeczki. Każda z nich ma kształt innej litery, a razem tworzą nazwę naszego miasta.