W dniach 24 – 26 kwietnia na terenie powiatu łukowskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km².

  Szczepionki będą zrzucane nad lasami, polami i łąkami, z pominięciem terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm. Nie wolno jej dotykać. Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu czy nosa należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie została rozrzucona.