Grupa wolontariuszy sprzątała Krznę w Łukowie. Działo się to w ramach ogólnopolskiej akcji „Operacja Rzeka 2021”. Łukowski sztab, którego koordynatorem był Marek Czernecki, działał pod hasłem „Czysta Krzna od źródeł”. W ciągu kilku godzin zebrano 10 worków śmieci. Najwięcej było pustych, szklanych butelek.

  W akcji uczestniczyło trzy wolontariuszki i dziewięciu wolontariuszy. Sprzątano teren rzeki od mostu na drodze łączącej Zalesie z Klimkami do tak zwanej „czerwonej tamy” oraz od Al. Wojska Polskiego do ogródków działkowych. Wolontariusze mieli do dyspozycji dwa kajaki i wodery. Odpady zagospodarował Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego.

  Finał akcji „Operacja Rzeka 2021” odbył się w sobotę  17 kwietnia. W całym kraju działały 202 sztaby, a rzeki i lasy sprzątało 3076 wolontariuszy w 14 województwach.