W łukowskim Inspektoracie ZUS planowane są duże zmiany. Od 1 maja br. Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek zostaje przeniesiony z Łukowa do Lubartowa, a Wydział Realizacji Dochodów do Radzynia Podlaskiego.   Tak wynika z treści interpelacji złożonej przez posłą Michała Krawczyka do Marleny Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie planowanych przeniesień wydziałów ZUS w Łukowie.

  Zaniepokojeni faktem przenoszenia kolejnych wydziałów z Łukowa są lokalni przedsiębiorcy, którzy otwarcie mówią, że chcą, aby ich łukowskie sprawy mogli załatwić na miejscu, tak jak do tej pory w Łukowie. W Łukowie ma zostać Wydział Ubezpieczeń i Składek, w którym następuje koncentracja obsługi dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Lokalni przedsiębiorcy obawiają się, że stopniowe zmniejszanie zakresu działalności Inspektoratu w Łukowie może spowodować reorganizację na Biuro Terenowe. Gdyby do tego doszło, byłby to jeden z niewielu, jeśli nie jedyny tak duży powiat w Polsce, liczący ponad 100 tysięcy mieszkańców, który nie miałby lokalnego Inspektoratu ZUS.
Należy pamiętać, że ZUS w Łukowie obsługuje 6 tys. aktywnych podmiotów i ok. 33 tys aktywnych kont pracowniczych. Dla porównania Radzyń Podlaski 4,3 podmiotów i 23 tys. aktywnych kont pracowniczych. Mimo to, wiele spraw zostaje oddelegowywanych z Łukowa właśnie do Radzynia Podlaskiego, Lubartowa czy Puław.

W związku z powyższym poseł Michał Krawczyk pyta Panią Minister:

1. Czy zmiany, o których mowa, faktycznie wejdą w życie?
2. Czy po ewentualnych zmianach, zespół pracowników Inspektoratu ZUS w Łukowie będzie miał jeszcze zadania do realizacji, czy wszystkie zadania zostaną przeniesione do innych Inspektoratów w województwie?
3. Czy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej może dać gwarancję, że Inspektorat ZUS nie zostanie przekształcony w Oddział Terenowy?