13 młodych artystów, uczęszczających na co dzień na zajęcia do Łukowskiego Ośrodka Kultury, otrzymało stypendia marszałka województwa lubelskiego. Wysokość stypendium to 1000 zł.

  W czwartek 8 kwietnia odbyło się ogłoszenie wyników naboru do programu stypendialnego marszałka województwa lubelskiego. To stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Na stypendia przeznaczono kwotę 145 tys. zł. Spośród 170 wniosków, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego, pozytywnie oceniono i zakwalifikowano 145. Na liście stypendystów jest 13 młodych artystów z Łukowa  Każdy z nich otrzyma tysiąc złotych.

Z Łukowskiego Ośrodka Kultury stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego w zakresie kultury otrzymali: Emilia Szcześniak (muzyka); Julia Semczuk (teatr recytacja); Zuzanna Bochman (muzyka); Anastazja Klimiuk (muzyka); Joanna Lendzion (teatr); Marta Wardak (muzyka); Julia Wardak (muzyka); Oliwia Gręzak (muzyka); Oliwia Dzido (muzyka); Julia Sposób (teatr); Maciej Radomyski (teatr recytacja); Mikołaj Gajowy (muzyka) oraz Kacper Siwiak (teatr).