Gmina Łuków przygotowuje się do modernizacji pięciu boisk wielofunkcyjnych, które znajdują się przy szkołach. Pieniądze na to zadanie władze gminy chcą pozyskać z programu „Sportowa Polska”, który ogłosiło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

  Wniosek o dofinansowanie został już złożony. Dotyczy on modernizacji boisk przy szkołach w Czerśli, Gołąbkach, Gręzówce, Krynce i Zalesiu. Znajdująca się tam obecnie nawierzchnia jest zniszczona. Plan jest taki, aby na każdym boisku ułożona została nawierzchnia z poliuretanu. Zaplanowano też zmodernizowanie osprzętu, w tym bramek i tablic do koszykówki.

  Kosztorysowa wartość planowanych robót sięga 3 mln zł. Z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu gmina może otrzymać połowę tej kwoty.