Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 w Łukowie otrzymała Europejski certyfikat innowacyjności w dziedzinie uczenia się i nauczania języków obcych European Language Label za projekt Open Science Schooling. Konkurs jest organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji.

ELL to to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Ten europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje zarazem osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.

Uroczystość wręczenia nagród miała odbyć się w Brukseli, ale z uwagi na Covid-19 certyfikat został podpisany przez Komisarz Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży – Mariję Gabriel oraz Ministra Edukacji Narodowej i został przesłany do szkoły.

Naszą nagrodę European Language Label dedykujemy Jan Gejel pełnemu pasji wizjonerowi i pomysłodawcy projektu.

Nasz projekt będzie również promowany poprzez Wydawnictwo FRSE, w magazynie „Europa dla Aktywnych” i „Językach Obcych w Szkole”. Niebawem zostanie wydana również publikacja „Laureaci European Language Label 2017-2020”, która ukaże się w dwóch językach.

Przyznanie nagrody było wynikiem realizowania przez uczniów naszej szkoły dwóch wiodących misji w projekcie oraz osiągniętych rezultatów. Pierwsza obejmowała zagadnienia naukowe z zakresu ekologii, skupiające się na znalezieniu najlepszego sposobu wyznaczenia struktury dominacji w zgrupowaniach motyli nocnych (Macrolepidoptera), porównując ze sobą indeks masy ciała, wagę ciała oraz liczebność. Druga grupa uczniów zajmowała się aspektem bioróżnorodności. Najważniejsze rezultaty w kształceniu językowym oparte o prowadzone badania ekologiczne, będące podstawą do przyznania nagrody znajdują się na stronie projketu do której odwiedzenia zapraszamy: http://openscienceschooling.blogspot.com/2020/07/european-language-label-2020.html