Komenda Powiatowa Policji w Łukowie skierowała do Sądu Rejonowego dwa wnioski o ukaranie właściciela lokalu gastronomicznego. Oba dotyczą naruszenia przepisu kodeksu wykroczeń i są efektem dwóch policyjnych kontroli przeprowadzonych w lokalu.

  Wnioski dotyczą otwartego od 28 stycznia  lokalu Warka. Jego właściciel, pomimo obowiązujących obostrzeń, zdecydował się na otwarcie. Od tego czasu miał już kontrole służb sanitarnych oraz policji. Funkcjonariusze byli tam dwukrotnie. Efektem ich wizyt są dwa wnioski do sądu o ukaranie właściciela lokalu. Oba wnioski dotyczą naruszenia przepisu kodeksu wykroczeń, który mówi, że „kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany”.

  Dodatkowo policja skierowała do burmistrza Łukowa wniosek o rozważenie możliwości cofnięcia pozwolenia na sprzedaż alkoholu w tym lokalu.