Ponad pół miliona złotych przeznaczone zostało w budżecie Łukowa na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży. Na największą dotację może liczyć jak co roku Łukowski Klub Sportowy Orlęta Łuków. Na zadania, które realizuje klub, władze miasta przeznaczył 390 tys. zł.

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu został właśnie ogłoszony. Oferty można składać do 16 lutego. Na poszczególne zadania przeznaczono konkretne kwoty. Do uczniowskich klubów sportowych może trafić po 6 tys. zł, na piłkę ręczną – 27,5 tys. zł, a na pływanie – 13 tys. zł. To oczywiście tylko niektóre z działań, na które można otrzymać dotację.

Konkurs ofert dotyczy następujących zadań – kwota zabezpieczona do 513 500 zł:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie – kwota zabezpieczona do 12 000 zł. Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie – kwota zabezpieczona do 6 000 zł. Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie – kwota zabezpieczona do 6 000 zł. Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie – kwota zabezpieczona do 6 000 zł. Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie – kwota zabezpieczona do 6 000 zł. Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.

Prowadzenie sekcji piłki ręcznej – szkolenie i udział w zawodach – kwota zabezpieczona do 27 500 zł. Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2021 r.

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w piłce nożnej, obejmujące min. 5 grup szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce, w zapasach, w boksie, piłce siatkowej, zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych – kwota zabezpieczona do 390 000 zł. Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2021 r.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych – kwota zabezpieczona do 7 000 zł. Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.

Prowadzenie sekcji pływackiej – szkolenie i udział w zawodach – kwota zabezpieczona do 13 000 zł. Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.

Szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców do wieku trampkarza młodszego na bazie miejskich szkół podstawowych (min. 3 grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych), – kwota zabezpieczona do 13 000 zł. Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.

Aktywizacja sportowa w kierunku promocji  sportów i rekreacji sezonowej poprzez zajęcia teoretyczne oraz treningi kondycyjne i zdrowotne – kwota zabezpieczona do 20 000 zł. Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2021 r.

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szachach dla mieszkańców Łukowa – kwota zabezpieczona do 7000 zł. Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.