W szeregi łukowskiej policji wstąpili kolejni stróże prawa. Rotę ślubowania przyjął od nich Komendant Powiatowy Policji w Łukowie podinspektor Leszek Misiak. Już wkrótce młodzi policjanci rozpoczną szkolenie podstawowe, by po jego ukończeniu rozpocząć służbę.

  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy odbyło się w piątek 15 stycznia. Złożyło ją troje nowych policjantów. W najbliższym czasie policjanci, którzy złożyli dzisiaj ślubowanie, rozpoczną kilkumiesięczny kurs podstawowy
w szkole policyjnej. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych zasilą szeregi łukowskiej komendy.