Łukowscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą określenia wysokości stawek opłat za pobyt dzieci w miejskim żłobku.

  Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku będzie wynosić 350 zł. Opłata za wyżywienie będzie w tym roku wynosiła 7 zł. W uchwale określono też stawkę opłaty za dodatkowe godziny opieki nad dziećmi. Jeżeli będą one
w żłobku dłużej niż 10 godzin, to za każdą rozpoczętą godzinę rodzice będą uiszczać opłatę w wysokości 25 zł.

  Koszty funkcjonowania żłobka w skali roku oszacowano wstępnie na 839 tys. zł. To oznacza, że miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi blisko
1 500 zł. Rodzice będą płacili około 500 zł, czyli pokryją jedną trzecią tych kosztów. Pozostałą kwotę dołoży samorząd, który wystąpił do Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej o dofinansowania działalności placówki
z programu Maluch +.

   W nowej miejskiej placówce opiekę znajdzie 48 dzieci. Obecnie trwa nabór do miejskiego żłobka. Podania można składać do 22 stycznia.