Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Łukowie Anna Frank złożyła wypowiedzenie. Pismo w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Miasta 31 grudnia ubiegłego roku.

  Powodem rezygnacji Anny Frank jest brak możliwości współpracy z organem prowadzącym. Jak informuje nas burmistrz Piotr Płudowski, wypowiedzenie zostało przyjęte i będzie potrzeba wyłonienia nowego dyrektora.

  Anna Frank będzie pełniła swoje obowiązki dyrektora do 31 marca.