Bank Spółdzielczy w Łukowie otrzymał Tytuł Lidera Zrzeszenia w konkursie „Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości”. Wyniki konkursu ogłoszono podczas Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS, które odbyło się w trybie zdalnym 2 grudnia.

  Zwycięzców wyłoniono  w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów dane sprawozdawcze Banków Spółdzielczych za 2019 rok. O pozycji Banku w ostatecznej klasyfikacji decydowała suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria. Łukowski bank zajął drugie miejsce, a wyprzedził go Lubelski Bank Spółdzielczy.

  Przypomnijmy, że w tym roku Bank Spółdzielczy w Łukowie obchodził 110-lecie istnienia.

  „Bank Spółdzielczy w Łukowie, to przede wszystkim zespół ludzi, przed którym stoją kolejne wyzwania, dalszego wzmacniania kapitałowego, wprowadzania zmian organizacyjnych, technicznych i ciągłego dostosowywania się do zmieniającego otoczenia.

  To Bank o charakterze lokalnym, ukierunkowany na bezpieczną obsługę finansową przedsiębiorców, budżetów samorządowych i klientów indywidualnych, tak aby mogli prowadzić efektywną i dynamiczną działalność na jak najwyższym poziomie w celu osiągania sukcesów gospodarczych i osobistych, dzięki czemu wspólnie przyczyniamy się  do rozwoju środowiska lokalnego wspierając również inicjatywy mające wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy naszego regionu.

  Nasz Bank własnym „napędem” pokolenie po pokoleniu, rozwija się nieustannie, przystosowując do zmieniających się warunków w sektorze usług bankowych.

  110 lat zobowiązuje, w naszej działalności będziemy starali się pracować jeszcze lepiej na rzecz społeczności lokalnej– mówi prezes Banku Spółdzielczego Zofia Przeździak.