Klub Honorowych dawców Krwi „Ostoja” w Łukowie realizuje autorski projekt dla szkół pod hasłem „Misja: Informujesz = Ratujesz”.

  Celem projektu jest promowanie idei honorowego dawstwa krwi i osocza wśród dzieci i młodzieży szkolnej a poprzez nich wśród rodziców i rodzin.

  Projekt realizować będą chętni nauczyciele z całej Polski. Podstawa programowa umożliwia realizację tematyki honorowego krwiodawstwa w powiązaniu z treściami nauczania przedmiotów takich jak: biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podczas godzin wychowawczych. Nauczyciele na podstawie gotowych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez organizatora przeprowadzą lekcje on-line ze swoimi uczniami.