Łukowscy radni zajmowali się na ostatniej sesji m.in. nadawaniem nazw dwóm nowym ulicom. Wybierali pomiędzy pięcioma propozycjami: Bajkową, ks. Jezierskiego, Karola Levittoux, Wileńską i Kresów Wschodnich. Po długiej i burzliwej dyskusji większość radnych zadecydowała, że nowe ulice będą nosić nazwy Wileńska i Kresów Wschodnich.

  Sesja Rady Miasta Łukowa odbyła się 26 listopada. Projekty uchwał dotyczące nadania nazw dwóm ulicom, znajdującym się na terenie gdzie powstaje nowe osiedle, zostały wprowadzone pod obrady w dniu sesji. Propozycję, aby jedną z nowych ulic nazwać Bajkową, zgłosił developer, który już w grudniu chce oddać do użytku jeden z bloków.

  Nazwa „Bajkowa” nie spodobała się burmistrzowi i radnym z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radni złożyli wniosek, aby tej ulicy nadać imię ks. Franciszka Salezego Jezierskiego, pochodzącego z Gołąbek. Inną propozycję nazwy dla tej ulicy złożyli radni klubu PiS. Zaproponowali oni aby była to ulica Wileńska. Argumentowali, że to nawiązanie do Adama Mickiewicza oraz bohaterów jego utworów, których imionami nazwane są sąsiednie ulice.

  Podczas sesji toczyła się długa i „gorąca” dyskusja. W jej efekcie większość radnych poparła propozycję radnych PiS.

  Klub radnych PiS złożył również wniosek o nadanie nazwy drugiej z ulic powstałej na nowym osiedlu. Również nawiązując do Mickiewicza zaproponowali aby nosiła ona nazwę Kresów Wschodnich. W tym przypadku kontrpropozycję złożył radny Arkadiusz Pogonowski, który chciał, aby ta droga nosiła imię Karola Levittoux. To głosowanie ponownie zakończyło się wyborem nazwy zgłoszonej przez PiS.

  Na relację z obrad i „gorącej” dyskusji na temat nazw ulic zapraszamy już wkrótce do Master TV.