Burmistrz Piotr Płudowski podjął decyzję o przekazaniu łukowskiemu szpitalowi 90 tys. zł. Pieniądze te pochodzą z rezerwy kryzysowej budżetu miasta.

  Burmistrz Piotr Płudowski wystąpił do starosty z wnioskiem o zwołanie Rady Społecznej SP ZOZ. Chciał rozmawiać o obecnej sytuacji w szpitalu oraz wnioskować o to, aby wszystkie samorządy powiatu łukowskiego wsparły finansowo łukowską placówkę. Jak mówi burmistrz, odpowiedź Starosty była negatywna. Burmistrz zdecydował się więc na przekazanie z budżetu miasta 90 tys. zł na rzecz szpitala. Pieniądze przekazane zostały na mocy rozporządzenia i pochodzą z rezerwy kryzysowej. Burmistrz Łukowa zaapelował też do wójtów i burmistrza Stoczka Łukowskiego, aby i oni wsparli szpital.