W dniu 7 listopada 2020r zmarł Kazimierz Tyszko – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4  w Łukowie w latach 1978-1982 oraz 1985-1991.

  Jak pisze na swojej stronie internetowej SP4: „Zapamiętamy pana Tyszko jako człowieka niezwykle życzliwego, szlachetnego, oddanego sprawom szkoły, grona pedagogicznego, dzieci i młodzieży. Nasza szkoła była Mu bliska także wtedy, gdy odszedł już na emeryturę. Zawsze interesował się sprawami „Czwórki„.. Zostanie na zawsze we wdzięcznej pamięci nauczycieli, pracowników i absolwentów, gdyż pozostawił po sobie piękne karty pracy pedagogicznej jako nauczyciel i dyrektor, człowiek wielkiego serca. Za to wszystko  dziękujemy. Niech odpoczywa w pokoju.”