PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie koncepcji Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. Wskazane będą kierunki rozbudowy linii na obszarze aglomeracji i terenie województwa lubelskiego. Rozważona zostanie również elektryfikacja na odcinku Lublin – Łuków.

  Lubelska Kolej Aglomeracyjna ma umożliwiać szybki i sprawny dojazd do stolicy województwa m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika. Wśród założeń jest m.in. modernizacja istniejących i budowa nowych przystanków kolejowych oraz elektryfikacja na odcinku Lublin – Łuków.  Koncepcję LKA ma przygotować firma Schuessler-Plan Inżynierzy. Umowa opiewa na 650 tys. zł. Koszty mają pokryć wspólnie PLK i Samorząd Województwa Lubelskiego. Koncepcja ma powstać w ciągu 495 dni.