Żołnierze Lubelskiej Brygady OT działają już w ponad 40 placówkach medycznych w naszym województwie. Wspierają również personel w SP ZOZ w Łukowie.

  Zadaniem żołnierzy jest przejęcie części obowiązków pracowników placówek medycznych, a tym samym odciążenie wykwalifikowanego personelu, aby mógł skupić się na pomocy chorym pacjentom.. W szpitalu w Łukowie pracują żołnierze z 2 Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa oraz z 2 Lubelskiej Brygady OT. Pracują na oddziałach szpitalnych w 12-godzinnym systemie zmianowym. Do ich zadań należy, m.in. karmienie pacjentów, zmiana pościeli, czy prace porządkowe. Do zadań żołnierzy należy też mierzenie temperatury, wstępny triaż, kierowanie ruchem pacjentów, pomoc w wypełnianiu ankiet oraz pobieranie wymazów.

Gdy dowiedziałam się, że sytuacja w szpitalu w Łukowie jest tak trudna postanowiłam zgłosić się do pomocy. W końcu wstępując w szeregi WOT liczyłam się z tym, że kiedyś przyjdzie ten czas, będą różne zadania do wykonania. Cieszę się, że mogę pomóc, ci pacjenci naprawdę potrzebują pomocy. Mamy też świadomość, że dzięki naszej służbie odciążamy personel medyczny, który może ten czas poświęcić pacjentom. – mówi szer. Sandra Wajszczuk z 23 batalionu lekkiej piechoty

 Obecnie lubelscy Terytorialsi działają już w ponad 40 placówkach medycznych w naszym województwie. Warto również dodać, że od ponad tygodnia żołnierze 2 LBOT wspierają swoich kolegów – Terytorialsów z brygady wielkopolskiej. Wspólnie pomagają w szpitalu im. Radzimira Śmigielskiego w Skwierzynie w opiece nad pacjentami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

W sumie każdego dnia w naszym województwie w walkę z pandemią zaangażowanych jest około 350 żołnierzy 2 LBOT. W całym kraju już ponad 1000 żołnierzy WOT wspiera niemal 370 szpitali i innych placówek medycznych.

Żołnierze WOT realizują operację „Trwała Odporność”, której cel skupia się w pięciu słowach: Zapobiegaj, Identyfikuj, Izoluj, Wspieraj, Przywracaj. W swoich działaniach ukierunkowują się na wsparciu opieki medycznej, służb sanitarnych i samorządów. Przeprowadzają badania wymazowe, pomagają chorym w izolatorium, wspierają w opiece nad pensjonariuszami w domach pomocy społecznej oraz wspierają Policję w monitorowaniu przestrzegania obostrzeń przez osoby objęte kwarantanną.

Oprócz żołnierzy WOT w działania szeroko angażowani są żołnierze zawodowi z jednostek z innych rodzajów sił zbrojnych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, Inspektoratowi Wsparcia SZ oraz Dowództwu Garnizonu Warszawa.