Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę inwestycji drogowych, które otrzymały dofinansowanie z naboru uzupełniającego z tegorocznej edycji Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście są m.in. powiat łukowski, miasto Łuków oraz gminy Łuków i Trzebieszów.

    Powiat łukowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 mln zł na przebudowę odcinka drogi Kamień – Fiukówka, o długości 7 km (gm. Krzywda i gm. Wola Mysłowska). Miastu Łuków przyznano kwotę 276 tys. zł na przebudowę ulicy Zaokręgiem, która ma być połączona z „małą obwodnicą Łukowa”. Gmina Łuków otrzymała 102 tys. zł, a gmina Trzebieszów – 461 tys. zł.