W łukowskim magistracie unieważniono przetarg, który miał wyłonić firmę do odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz prowadzenia PSZOK w 2021 roku. Urząd Miasta, miał do wydania na ten cel 2 mln 900 tys. zł. Jedyna oferta, która została złożona opiewała na kwotę o milion złotych wyższą. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej.

  30 października ogłoszono kolejny przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK. Termin składania ofert upływa 1 grudnia. W ofercie nie ma określonej kwoty, jaką Urząd Miasta może przeznaczyć na to zadanie. Można jedynie domniemywać, że to nadal niespełna 3 mln zł.

  W tej chwili śmieci komunalne odbiera PUiIK, a opłata śmieciowa wynosi 14 zł od mieszkańca.