W miejscowości Kij w gminie Stanin pod koniec października rozpoczęły się prace drogowe. To inwestycja, na którą władze gminy pozyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

    W ramach prowadzonych prac przebudowany zostanie odcinek gminnej drogi o długości 380 metrów. Na drodze położone zostały już dwie warstwy nawierzchni,
a w najbliższym czasie po obu stronach drogi wykonane zostaną pobocza o szerokości 0,5m. Po zakończeniu wszystkich robót nawierzchniowych, na całym odcinku drogi powstaną oznakowania pionowe.

    Koszt inwestycji to 95 483,49 zł. Pieniądze na ten cel władze gminy otrzymały z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.