Urząd Miasta Łuków od 3 listopada będzie pracował częściowo w trybie pracy zdalnej zachowując jednocześnie ciągłość funkcjonowania i obsługę interesantów. Jest to zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  Urzędnicy zachęcają jednocześnie do załatwiania spraw za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub przez platformę ePUAP oraz dokonywanie płatności poprzez bankowość internetową. Telefony oraz emaile do pracowników udostępnione są na stronie internetowej miasta.

  Jednocześnie Burmistrz Łukowa ponawia apel o zrozumienie zaistniałej sytuacji, poszanowanie zasad wspólnego bezpieczeństwa i ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum. W sytuacji gdy zaistnieje konieczność obecności w urzędzie należy zachować dystans społeczny, stosowanie dezynfekcji oraz używanie maseczek lub przyłbic.