Przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej ruszyły prace ogrodnicze. Powstaje „Ogród botaniczny
w gminie Stanin”. Prace wykonuje łukowska firma „Rosa”.

    Na terenie około 600 metrów kwadratowych powstanie ścieżka edukacyjna z tablicami opisującymi roślinność. Będzie tu też miejsce do spotkań przy ognisku dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy. W ogrodzie znajdzie się liczna kolekcja drzew rosnących w różnych typach lasów. Nasadzonych też zostanie 178 sztuk różnorodnych roślin ozdobnych. W przyszłości odbywać się tu będą lekcje przyrody.

    W ramach zaplanowanych prac nasadzone też zostaną krzewy ozdobne wokół znajdującego się na terenie biblioteki pomnika poświęconego „ Męczennikom o wolność ojczyzny w latach 1939-1945”. Po wyrównaniu terenu ułożone zostaną tu ścieżki z płyt kamiennych prowadzące do pomnika oraz „Dębu Niepodległości”.

    Koszty powstania ogrodu botanicznego oszacowano na  32 tys. zł. Gmina otrzymała na to zadanie 16 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.