W wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono obecność bakterii salmonella w jednej z pięciu badanych próbek masła, produkowanego w łukowskiej firmie Lumiko. Zanieczyszczony produkt trafił do sklepów w Sosnowcu i w Rawie Mazowieckiej.

  Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała
o stwierdzonej niezgodności Inspekcję Weterynaryjną, właściwą do nadzoru nad producentem masła. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie przyczyny wystąpienia stwierdzonego zagrożenia. Polecono także wykonanie badań wszystkich partii produkcyjnych dla produktu „Masło 83%”, będących aktualnie pod nadzorem producenta.

  Firma Lumiko wystosowała już w tej sprawie oświadczenie, w którym czytamy:

  „Lumiko Sp z o.o. oświadcza, że prowadzi ciągły monitoring na obecność pałeczek Salmonelli Spp. w wyprodukowanych produktach. Badania są realizowane zgodnie z harmonogramem, który zakład przedkłada Inspekcji Weterynaryjnej. Do tego momentu nigdy nie stwierdziliśmy obecności tego patogenu. Dodatkowo, kontroli poddawany jest monitoring środowiskowy w kierunku Salmonelli, który również nigdy nie wykazał obecności tych pałeczek. Produkt jest wyprodukowany ze śmietanki pasteryzowanej, a prawidłowość procesu pasteryzacji potwierdzają wizualizacje.

  Nasze produkty wielokrotnie są badane przez Powiatową Inspekcję Weterynaryjną oraz przez różne Sieci handlowe, które zakupują od nas produkty i nigdy pałeczek Salmonelli nie stwierdzono.
  Zakład podjął wszelkie działania w ustaleniu przyczyny niezgodności i jest w trakcie ich analizy.”