Starsi mieszkańcy gminy Łuków mogą korzystać z pomocy, oferowanej w ramach rządowego programu „Wspieraj Seniora”. Potrzebę dokonania zakupów artykułów spożywczych, środków higieny czy leków, trzeba zgłaszać dzwoniąc pod numer ogólnopolskiej infolinii, a przekazaniem pomocy zajmie się ośrodek pomocy społecznej.

  Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, a w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia. W ramach programu uruchomiona została infolinia dedykowana seniorom.

  Osoby starsze dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11, czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 – 21.00 będą mogły zgłosić potrzebę wsparcia w zakresie dostarczenia podstawowych zakupów.

  Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. W razie potrzeby dostarczone zostaną osobom starszym niezbędne produkty.

Koszty zakupów pokrywa senior.

Więcej informacji na temat programu dostępnych na stronie internetowej:

https://www.wspierajseniora.pl/ lub https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora—solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach