Oddział Psychiatryczny oraz Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Łukowie jest nowym ogniskiem COVID-19. Jak informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, w tej chwili jest 41 osób potwierdzonych wynikami testów na koronawirusa. Jak podkreśla SANEPiD ognisko jest w fazie rozwojowej.

Obecnie na terenie województwa lubelskiego występuje 100 aktywnych ognisk. Liczba osób zakażonych to 7 609, a liczba osób przebywających na kwarantannie to 15 634. Ozdrowieńców jest 3 563, natomiast liczba zgonów to 130.

  Oprócz szpitala w Łukowie zanotowano jeszcze 6 nowych ognisk COVID-19: NZOZ w Trzydniku Dużym (powiat kraśnicki), w I Oddziale Radioterapii COZL w Lublinie, na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej SKSK 4 w Lublinie, w Dziale Krwiolecznictwa SPSK 4 w Lublinie, w Zakładzie Radiologii Zabiegowej SPSK 4 w Lublinie, w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Lublinie, SPZOZ w Łukowie – Oddział Psychiatryczny i Całodobowy oddział Leczenia Uzależnień.