W Łukowie trwają prace drogowe na ul. Browarnej. W chwili obecnej wykonawca pracuje na fragmencie ulicy między skrzyżowaniami z ul. Wyszyńskiego z ul. Lewickiego.

  Sama inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem w wysokości niespełna 800 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa ul. Browarnej obejmuje m.in.: wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości 6 m, wymianę kostki brukowej na chodniku i zjazdach, przebudowę oraz budowę zatok postojowych.   Długość robót objętych zadaniem to 801 m.