Ksiądz proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie oraz wikariusze tej parafii przebywają na kwarantannie. Mieli oni kontakt z osobą, u której potwierdzono koronawirusa Sars-Cov-2.
Jak informuje oficjalna strona parafii, msze będą odprawiane w dotychczasowym porządku.
Załatwiane są tylko bardzo ważne sprawy kancelaryjne. Kancelaria będzie czynna w dni powszednie bezpośrednio po Mszach Świętych porannych czyli około godz. 8.00 i po Mszy Świętej wieczorowej czyli około godz. 19.00.
W celu ustalenia terminu pogrzebu i w innych ważnych sprawach z księżmi kontaktujemy się telefonicznie.
Proboszcz:
Ks. Andrzej Kieliszek 25 798 27 63
Wikariusze:
Ks. Radosław Osipacz 25 797 20 92
Ks. Łukasz Wardak 25 797 20 93
Ks. Marek Wasilewski 25 797 20 91