Do redakcji Telewizji Master dotarło pismo radnych z Klubu Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta Łuków dotyczące planowanej przebudowy Placu Narutowicza. Radni wnioskują do burmistrza aby zrezygnował z planów likwidacji części miejsc parkingowych znajdujących się na placu. Pismo radnych klubu PiS prezentujemy Państwu poniżej.

__________________________________________________________________________

W związku z opracowywaniem dokumentacji techniczno-budowlanej przebudowy Placu Narutowicza w Łukowie i przedstawioną przez Pana koncepcją nowego zagospodarowania tego terenu przewidującą likwidację ponad 80% istniejących obecnie miejsc postojowych, w imieniu własnym oraz mieszkańców naszego miasta zwracamy się do Pana Burmistrza z apelem o zmianę koncepcji i urządzenie w obrębie Placu Narutowicza zdecydowanie większej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Nasz wniosek spowodowany jest licznymi interwencjami mieszkańców naszego miasta, którzy po powzięciu informacji o planie likwidacji istniejącego „przykościelnego” parkingu wyrażają swoje niezadowolenie i negatywną opinię co do tego pomysłu. Wśród osób wyrażających dezaprobatę ograniczania miejsc postojowych w obrębie Placu Narutowicza są zarówno parafianie Kolegiaty Łukowskiej, przedsiębiorcy i handlowcy prowadzący swoją działalność w centrum miasta, ale również inne osoby, które z istniejących miejsc parkingowych korzystają przy okazji załatwiania różnych spraw, w tym spraw urzędowych w Urzędzie Miasta i Starostwie Powiatowym oraz spraw pocztowych.

W naszej ocenie zaprezentowany pomysł pozostawienia w obrębie Placu Narutowicza zaledwie 7 miejsc postojowych z liczby 39 istniejących obecnie jest społecznie szkodliwy i nie powinien znaleźć odzwierciedlenia w opracowanej ostatecznie dokumentacji. W dobie wciąż wzrastającej liczby pojazdów samochodowych, a co za tym idzie zwiększającej się potrzebie zapewniania coraz większej ilości miejsc parkingowych, powinniśmy bardziej urządzać nowe, dodatkowe miejsca postojowe aniżeli likwidować te, które już są i których stopień wykorzystania w ciągu całego tygodnia jest bezsprzecznie największy.

Niezwłocznego ustalenia wymaga również kwestia maksymalnego poziomu finansowania planowanego przedsięwzięcia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że koszt przebudowy Placu Narutowicza w zaprezentowanej formie  może oscylować nawet w okolicach 6 mln zł. Jest to kwota ogromna, która wśród mieszkańców naszego miasta rodzi wiele negatywnych opinii i pytań co do potrzeby oraz celowości wykonywania tak drogiej inwestycji. Zdaniem mieszkańców Plac Narutowicza należy odnowić, ale nie tak wielkim kosztem.

Reasumując, wnosimy o zmianę przedstawionej koncepcji w zakresie urządzenia większej liczby miejsc postojowych oraz jej dogłębne przeanalizowanie pod kątem możliwości zastosowania mniej kosztownych rozwiązań i materiałów.