Na wniosek radnego Jarosława Oklińskiego w porządku obrad ostatniej sesji Rady Miasta pojawiła się uchwała, dotycząca niepokojących wydarzeń na Białorusi. Czytamy w niej m.in., że Rada Miasta Łukowa popiera demokratyczne działania społeczeństwa Białorusi i jednocześnie apeluje do władz tego kraju o uszanowanie woli narodu i powstrzymanie się od rozwiązań siłowych.

  Głosowanie nad tym projektem uchwały poprzedziła dyskusja, podczas której pytano m.in. w jaki sposób zostanie ona „wykonana”. Burmistrz Piotr Płudowski odpowiedział, że opinie radnych wyrażoną w uchwale będzie  m.in. przekazywał osobom z Białorusi mieszkającym w Łukowie.

  W uchwale czytamy również: „W obliczu wydarzeń mających miejsce na sąsiedniej Białorusi, będących efektem wieloletniej dyktatury oraz sfałszowanych wyborów prezydenckich, obserwujemy eskalację przemocy, łamanie praw człowieka i obywatela, aresztowania i represję na uczestnikach oddolnych, spontanicznych protestów przeciwko władzy i niesprawiedliwości. Agresywne zachowanie Łukaszenki i aparatu państwowego świadczą o bezradności wobec rozwoju wydarzeń i pokazuje desperację reżimu w utrzymaniu władzy za wszelką cenę. Pokazują to również formułowane przez niego sugestie dotyczące skorzystania z bliżej nieokreślonej pomocy rosyjskiej w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa zarówno Białorusi, jak i Rosjan.

  Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.