Dzięki funduszom europejskim szkoły z powiatu łukowskiego postawią na kształcenie zawodowe. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uroczyście podpisał pierwsze umowy na realizację takich inwestycji.

  Środki europejskie, które trafią do szkół w naszym regionie to z jednej strony szansa na dobrze wykształconą kadrę fachowców, a z drugiej okazja dla nauczycieli na podnoszenie swoich kompetencji – przekonywał marszałek Jarosław Stawiarski. Wsparcie uzyskało w sumie 31 projektów. Dofinansowanie wyniosło w nich niemal 82 mln zł.

  Jedna z podpisanych umów dotyczy projektu pn. „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim”, zakłada wzrost potencjału zawodowego blisko 1400 uczniów i 56 nauczycieli kształcenia zawodowego z 3 łukowskich szkół: Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza, Zespołu Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego, Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta oraz Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim.

W ramach działań zaplanowanych w projekcie znalazły się m.in.: zajęcia dodatkowe w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, zajęcia dodatkowe umożliwiające uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również staże uczniowskie. Wartość inwestycji to ponad 10 mln zł, a dofinansowanie ze środków EFS to niemal 9,2 mln zł.