Parafia Świętej Marii Magdaleny w Tuchowiczu w gminie Stanin otrzymała blisko 1,3 mln zł dofinansowania na renowację zabytkowego kościoła. Pracami zostaną objęte zabytkowe organy, elewacja i kostka wokół kościoła.

  Jak informuje Urząd Marszałkowski w Lublinie osiem parafii z województwa lubelskiego zainwestuje ponad 18,5 mln zł w prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w zabytkowych kościołach oraz w jednej cerkwi. Umowy na przekazanie dotacji otrzymały parafie z Kraśnika, Radzynia Podlaskiego, Drelowa, Tuchowicza, Puchaczowa, Tomaszowa Lubelskiego oraz Lublina. Wykonanie tych inwestycji będzie możliwe dzięki wsparciu ponad 12,7 mln zł na ochronę miejsc ważnych kulturowo.

  W ramach tego zadania zrealizowana zostanie renowacja zabytkowego kościoła w Tuchowiczu. Zadanie warte jest prawie 2 mln zł, z czego blisko 1,3 mln zł stanowi wsparcie unijne. Projekt zakłada renowację kościoła, zabytkowych pomników znajdujących się wokół świątyni oraz wiekowych organów, które stanowią unikat na skalę krajową. W ramach inwestycji zostanie stworzony materiał audiowizualny służący promocji koncertów organowych i całego zadania.