„MŁODZI ZDOLNI skromni” to wystawa, którą od 21 września będzie można obejrzeć w Galerii PROwizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury.

  Wystawa została stworzona z prac uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie. Prace są prezentacją ich zainteresowań i umiejętności. Uczniowie, którzy na co dzień uczą się różnych zawodów, potrafią też dostrzegać świat w formach artystycznych, co jest zaprezentowane na wystawie.