Starostwo Powiatowe w Łukowie, które jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie zamieściło na swojej stronie informację dotyczącą odwołania lekcji w dniu 4 września.

  W informacji czytamy: „Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie podjął decyzję o ustaleniu 4 września dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

  Powodem takiej organizacji pracy była informacja o pojawiających się w środowisku szkolnym kwarantannach rodzinnych w związku z pandemią COVID 19. Wobec powyższego i ze względu na dużą ilość uczniów oraz pracowników należało podjąć działania mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa.

  Podkreślamy, że do chwili obecnej w szkole nie potwierdzono żadnego przypadku COVID 19.”