Łukowski Ośrodek Kultury ogłasza otwarty konkurs fotograficzny „Trzy Wieki do Wolności”. Prace nadesłane na konkurs powinny ukazywać miejsca, pamiątki, portrety ludzi związanych z walką o odzyskanie wolności i niepodległości w okresie od początku rozbiorów po roku 1989. Nadesłane i przyniesione prace prawdopodobnie będą wykorzystane do kalendarza na nadchodzący 2021 rok.

  Prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy w Galerii PROwizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury. Wernisaż wystawy planowany jest 16 października o godz. 17:00. Otwarcie ekspozycji połączone będzie z wręczeniem nagród.

  Więcej szczegółów w regulaminie na stronie ŁOK: https://www.lok.lukow.pl/wiadomosci/2495,konkurs-fotograficzny-trzy-wieki-do-wolnosci-1-30-wrzesnia-2020