Główny Urząd Statystyczny przedstawił raport o stanie bezrobocia w Polsce. W powiecie łukowskim stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 5%. Bez pracy pozostaje 2322 zarejestrowane osoby. W okresie trwania epidemii Covid-19, czyli od marca do lipca, przybyło w naszym powiecie 221 bezrobotnych, co oznacza wzrost stopy procentowej o 0,5%. W całej Polsce średnia wartość stopy bezrobocia wzrosła o 0,7 punktu procentowego.

  Z informacji wynika, że w województwie lubelskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych w lipcu wynosiła 75 656 i była niższa niż w czerwcu o 77 osób (tj. 0,1%). Stopa bezrobocia wynosi 8,1%.