Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, pod którą podlega województwo lubelskie, opublikowała wstępne informacje dotyczące wyników egzaminów ósmoklasistów.

  Porównując średnie wyniki w powiatach województwa lubelskiego, najlepiej z egzaminami, zarówno z języka polskiego, jak też z matematyki i języka angielskiego, poradzili sobie uczniowie z miasta Lublin.

  Ósmoklasiści z powiatu łukowskiego najsłabiej wypadli na egzaminie z języka polskiego. Ze średnią 52% zajęli dopiero 18 miejsce na 23 powiaty. Podczas egzaminu z matematyki nasi ósmoklasiści uzyskali 46,5%, co dało wysokie, ósme miejsce w województwie. Podobną średnią (47,5%) łukowscy uczniowie uzyskali z języka angielskiego, co dało 13 miejsce na Lubelszczyźnie.

  W powiecie łukowskim najwyższą średnią z języka polskiego uzyskali uczniowie z gminy Adamów (63,3%), miasta Łuków (60,9%) oraz gminy Stanin (58,7%).

  Z matematyką najlepiej poradzili sobie ósmoklasiści z gminy Stoczek Łukowski (52,4%), miasta Łuków (52,2%) i gminy Stanin (47,5%).

  Egzamin z języka angielskiego najlepiej napisali uczniowie z miasta Stoczek Łukowski (60,6%), miasta Łuków (60%) oraz gminy Łuków (46%)

  Średnie wyniki w województwie lubelskim kształtują się następująco: język polski 60%, matematyka 46%, j. angielski 52%.

  Ogólnopolskie średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów: z języka polskiego 59 proc., z matematyki – 46 proc., z języka angielskiego – 54 proc.

  Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.

1)      języka polskiego,

2)      matematyki,

3)      języka obcego nowożytnego.

  Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.