Jak nas informuje burmistrz Piotr Płudowski podczas rozmów z GDDKiA w Lublinie dotyczących planowanej budowy obwodnicy Łukowa okazało się, że może być wstrzymana przebudowa części odcinka drogi krajowej 63. Chodzi o część „krajówki” znajdującej się na terenie naszego miasta i Gołaszyna.

  Obwodnica Łukowa ma powstać w ramach „Programu budowy 100 obwodnic” i ma łączyć się z drogą 63. Jak informuje nas burmistrz Piotr Płudowski, podczas rozmów w lubelskim oddziale GDDKiA okazało się, że dopóki nie będzie konkretnego projektu przebiegu północnej części obwodnicy, to planowana przebudowa drogi 63 zostanie prawdopodobnie wstrzymana. Chodzi tu o odcinek drogi w Łukowie i w Gołaszynie. W lubelskim oddziale GDDKiA nie chcą bowiem, jak mówi nam burmistrz, „dwa razy” wydawać pieniędzy: „Generalna nie chce ponosić nakładów, kiedy planuje przebieg nowej drogi, a docelowo chce zrezygnować z zarządzania tym odcinkiem drogi 63”.