W sobotni poranek,  25 lipca łukowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, razem z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego z Białejwięcej