24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Upamiętnieniem tego wydarzenia jest obchodzone co roku święto policji. Łukowscy policjanci obchodzili je 17 lipca.

  Tegoroczne obchody Święta Policji ze względu na stan epidemii miały skromny charakter. Na uroczystej zbiórce obecni byli tylko funkcjonariusze z łukowskiej komendy. 60 z nich otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe. Nowością było zaś złożenie ślubowania przez troje nowo przyjętych policjantów. Natomiast z dniem 24 lipca, rozkazem Komendanta Głównego Policji,  komendant nadkom. Leszek Misiak, otrzyma w korpusie oficerów starszych awans na stopień podinspektora.