W powiecie łukowskim ze zwolnienia ze składek w ZUS skorzystało dotychczas ponad 4,2 tysiące płatników. Łączna kwota zrealizowanych dla nich umorzeń to niemal 33,9 mln zł. To wsparcie z tarczy antykryzysowej w ZUS, o jakie płatnicy ubiegali się najczęściej.

  W całym województwie lubelskim zwolnienia ze składek w ZUS sięgnęły do tej pory 471 mln zł. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniali do 9 osób, korzystali z całkowitego umorzenia. Natomiast płatnikom, którzy zgłaszali do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, przysługiwało w wysokości 50% składek.

  Wiele wniosków o wparcie składanych do ZUS dotyczyło również świadczeń postojowych. Otrzymali je przedsiębiorcy, którzy doświadczyli spadku obrotów z powodu Covid-19. Miesięczne świadczenie wynosi maksymalnie 2080 zł „na rękę”. Postojowe dla mieszkańców powiatu łukowskiego wypłaca Oddział ZUS w Lublinie. W całym obsługiwanym przez niego regionie oddział wypłacił dotychczas 65,8 tys. świadczeń postojowych na kwotę ok. 128,3 mln złotych.