Ruszyła już pływalnia „Delfin”. Jest czynna 7 dni w tygodniu w godz. 10:00 – 20:00. Wprowadzono jednak nowe zasady z jej korzystania spowodowane zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

  Najważniejsze ograniczenia dotyczą m.in. utrzymania 2-metrowych odległości między osobami, również podczas pływania. Wprowadzono także limit osób przebywających na pływalni – do 2000. Przy wejściach, toaletach, zjeżdżalniach, placach zabaw są ustawione dozowniki z płynem dezynfekującym. Bilety na pływalnię można kupować online.

  Nad bezpieczeństwem klientów na Pływalni Letniej „Delfin” czuwają wykwalifikowani ratownicy wodni, a nad przestrzeganiem porządku i regulaminu pływalni pracownicy OSiR i Policja.