Halina Sekita-Waltz, Hanna Wiącek i Jerzy Majek – to osoby pochodzące z Łukowa, których prace zostały zaprezentowane na XV Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli.

  Zarząd Okręgowego Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego wraz z Wojewódzką Biblioteką Publiczną zorganizował XV edycję przeglądu twórczości artystycznej nauczycieli i pracowników oświaty. Prace można oglądać w murach WBP im. H. Łopacińskiego oraz na stronie www.lublin.znp.edu.pl

  „Głównym celem wydarzenia jest prezentowanie pasji twórczej, wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska pracowników oświaty” – mówi Adam Sosnowski, prezes okręgu lubelskiego ZNP.

  Patronat medialny nad wystawą objęła m.in. Telewizja Master. Więcej na www.lublin.znp.edu.pl/biennale-2020.html