Najważniejszym punktem porządku obrad sesji Rady Powiatu Łukowskiego było głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Na 19 obecnych na sesji radnych, 14 poparło uchwałę. Pięciu radnych wstrzymało się od głosu, wśród nich był członek Zarządu Władysław Mika.

  Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu poprzedziła kilkugodzinna dyskusja nad Raportem o stanie Powiatu. Opisuje on sytuację w powiecie w 2019 roku. Ma kilka rozdziałów i jest swoistym podsumowaniem tego, co działo się w Starostwie Powiatowym oraz w podległych powiatowi jednostkach. Podczas dyskusji nad tym dokumentem rozmawiano m.in. o drogowych inwestycjach. Ale nie tyle o tych, które są już wykonane, ale tych, które od lat są zapowiadane. Była więc mowa o konieczności budowy ronda na ulicy Radzyńskiej oraz przebudowie drogi Łuków-Biardy.

  Raport o stanie Powiatu za 2019 rok został przyjęty, a następnie radni udzieli wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu.