53. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej online organizowany przez MDK „Pod Akacją” w Lublinie okazał się bardzo pomyślny dla łukowskich recytatorów. Jury spośród 90 prezentacji recytatorskich wyłoniło 12 laureatów przyznając im równorzędne nagrody. W tej „złotej dwunastce” znaleźli się Anna Rokicka, Joanna Lendzion i Maciej Radomyski z Łukowskiego Ośrodka Kultury. Komisja wyróżniła także 20 uczestników, jedną z wyróżnionych jest łukowska recytatorka Julia Osiak.

  W sobotę, 20 czerwca w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” odbył się koncert laureatów z udziałem Joasi Lendzion i Macieja Radomyskiego. Prezentacjom przysłuchiwała się komisja, której zadaniem było wytypowanie najlepszej recytatorki czy recytatora w poszczególnych kategoriach. Tytuł najlepszego recytatora w kategorii klas V–VI przypadł Maciejowi Radomyskiemu z ŁOK.