W SP ZOZ w Łukowie trwa montaż nowoczesnego 64-rzędowego tomografu. Na zakup tego sprzętu szpital pozyskał dofinansowanie w wysokości 2 mln zł z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  W tym roku w łukowskim szpitalu ogłoszono przetargi na zakup tomografu komputerowego i cyfrowego mammografu. Na ten cel przeznaczono 3 mln 330 tys. zł.
2 mln zł pochodziło z Kancelarii Premiera. 33 tys. zł dołożył powiat łukowski, a pozostała kwota – 1 mln 267 tys. zł, pochodziła z budżetu szpitala. Nowy tomograf zakupiono za kwotę blisko 2,5 mln zł. Trwa jego montaż.

  Natomiast procedura przetargowa związana z zakupem cyfrowego mammografu nie została jeszcze zakończona.