18 osób zostało stypendystami burmistrza Łukowa. Są to stypendia artystyczne. Wynoszą od tysiąca do dwóch tysięcy złotych.

  Stypendia były przyznawane w dziedzinach takich jak: sztuki plastyczne, film, literatura, muzyka, śpiew, sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, taniec, teatr oraz organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta. Wnioski o przyznanie stypendium należało złożyć do 15 maja w Urzędzie Miasta Łuków. Na liście stypendystów znalazło się 18 osób. Otrzymają one jednorazowe stypendium, a pod koniec tego roku zaprezentują efekty swoich programów stypendialnych mieszkańcom Łukowa.

  Listę stypendystów burmistrza publikujemy na naszej na stronie telewizja.lukow.pl.

  Stypendia artystyczne przyznano następującym osobom:
Zuzanna Bochman – 1 000 zł

Łucja Celińska – 1 000 zł

Magdalena Ogrodnik – 1 000 zł

Alicja Dziurdziak – 1 000 zł

Marta Skurka – 1 000 zł

Anastazja Klimiuk – 1 500 zł

Julia Osiak – 1 000 zł

Emilia Szcześniak – 1 000 zł

Karol Czernecki – 2 000 zł

Maciej Radomyski – 1 200 zł

Julia Semczuk – 1 200 zł

Lena Aleksandrowicz – 1 000 zł

Klaudia Borejko – 1 100 zł

Marta Wardak – 1 000 zł

Julia Wardak – 1 000 zł

Julia Stolarczyk – 1 000 zł

Mikołaj Gajowy – 1 000 zł

Anna Rokicka – 1 000 zł